VACCINATIE PROGRAMMA

Draait goed in de regio ZHZ!

Hoe zorg je ervoor dat binnen de zorgsector allerlei vaccinatiestromen goed lopen, afstemming plaatsvindt tussen de diverse partijen en dat er goed wordt samengewerkt? “Platgezegd fungeer ik als oliemannetje in het vaccinatieverhaal”, vertelt Remco Lommers, “om dit voor elkaar te krijgen. Zo probeer ik partijen aan elkaar te verbinden en te koppelen waar mogelijk. Dan hebben we het onder andere over de project- en uitvoeringsorganisatie van de GGD naar de ziekenhuizen en huisartsen.”

Remco Lommers is lid van de piketpoule Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HOn) binnen de GGDGHOR crisisorganisatie en is halverwege de coronacrisis aan de slag gegaan als accounthouder Thuiszorg. Om vervolgens sinds januari 2021 als liaison met veel enthousiasme in het vaccinatieprogramma van Zuid-Holland Zuid te stappen. “Er was behoefte aan duidelijkheid. Dus startte ik met mijn nieuwe klus midden in de hectiek. De opstart van de eerste vaccinatielocatie was net begonnen en er waren veel onduidelijkheden over de landelijke vaccinatiestrategie. De communicatie en afstemming met de zorgorganisaties in de regio had verbetering nodig. Daarnaast bestond er druk vanuit de zorgorganisaties om hun medewerkers te laten vaccineren. Er waren gesprekken met multi partners (zoals de gemeenten) over vaccinatielocaties, de brandveiligheid, parkeervoorzieningen en de zoektocht naar personeel voor de vaccinatielocaties. In die drukte ben ik aan de slag gegaan”, glimlacht Remco.

Wie is waarvan

“Als eerste ben ik duidelijkheid gaan creëren in hoe de routes lopen, heb ik geprobeerd om orde en structuur te krijgen in de communicatie van de verschillende partijen en in de afstemming ‘wie is waar van’. Bepaalde zaken horen namelijk thuis bij de koepels. Niet alles kan de GGD oplossen.” “Door opener te zijn in de opdracht van de GGD en daarbij de uitdagingen en knelpunten die daarin zitten bespreekbaar te maken, wist iedereen op een gegeven moment waar ze aan toe waren. Mooi neveneffect die daardoor ontstond, was de mogelijkheid om samenwerkingen tussen de zorgpartners aan te gaan. Deze rust gaf bereidheid en ruimte om het samen op te pakken. Zo hebben de huisartsen samen met de zorginstellingen hun doelgroepen gevaccineerd. Wat een groot succes is gebleken”, vertelt Remco. “Verder is de samenwerking ingezet tussen JGZ (Jeugd Gezondheidszorg) en het ziekenhuis als het gaat om het ondersteunen van de GGD in haar vaccinatieprogramma. Er is grote bereidheid onder de mensen van JGZ om bij te springen bij deze vaccinatiecampagne. Dit doen zij naast het landelijke vaccinatieprogramma voor de jeugd. Groot compliment aan JGZ, want velen van hen werken extra om de GGD te helpen.” Remco: “Huisartsen in onze regio willen graag de regie van de vaccinatie bij de GGD neerleggen en onder die regie willen ze de GGD ondersteunen. Inmiddels is deze wens landelijk beleid geworden en worden de voorbereidingen getroffen. Goed om te zien dat er vertrouwen is in de GGD en de welwillendheid om samen te werken.”

Uit de grond gestampt in korte tijd

“De GGD projectorganisatie draait goed, want ga er maar aan staan”, concludeert Remco. “Vier locaties live en de 5e komt eraan. We horen veel positieve geluiden hoe bezoekers ontvangen worden op de locaties. Deze locaties zijn in een hele korte tijd uit de grond gestampt met veel onzekerheid over levering van vaccins en beschikbaarheid van personeel. Toch is het gelukt om meer dan de aanwezige capaciteit te kunnen leveren. Wat opvalt is dat in de laatste maanden de samenwerking tussen de zorgpartners goed verloopt en gegroeid is. Compliment richting de GGDGHOR die als bemiddelaar heeft opgetreden en naar de zorgpartners om dit met elkaar te willen oppakken!”

Robbin Stigter is projectleider vaccinatie bij GGD ZHZ

"Ik begon in februari 2021 bij de GGD ZHZ als locatiehoofd Gorinchem en zag dat de dingen anders gingen dan ik in mijn vorige werk gewend was. Ik werkte als projectmanager bij een evenementen beveiligingsbedrijf en her en der heb ik toen aangegeven dat ik best mee wilde denken. Vervolgens maakte ik binnen enkele weken de overstap naar de functie van projectleider. Zodra een locatie bekend is, kom ik in actie", aldus Robbin. "De basis van een zoektocht naar een geschikte locatie is het aantal vaccins dat ons gevraagd wordt te zetten. Daarvoor is een locatie nodig waar genoeg verkeersbewegingen mogelijk zijn. Ook bepaalt de levering het aantal priklijnen. Zodra dat allemaal bekend is, worden een aantal acties uitgezet. Zo is het wervingsdoel dan bekend, maar ook de aantallen medische en niet-medische materialen. Buiten de organisatie zijn er contacten met o.a. het RIVM en gemeenten. Maar denk ook aan beheerders van de sporthallen die we nu gebruiken. Zij hebben te maken met gebruikers die zo snel mogelijk weer de hal in willen."

Vier keer zo groot "Op dit moment ben ik druk met de oplevering van de Oranje Wit hal in Dordrecht waar we 3.000 prikken per dag kunnen zetten. Deze locatie is vier keer zo groot als de reeds bestaande locaties. Samen met de producent tekenen we de hal in. We bepalen de route en in samenspraak met de brandweer zorgen we dat de veiligheid is gewaarborgd. Intern kijken de artsen mee om tot een veilige werkwijze te komen. Zodra de opbouw is voltooid en alles is geleverd, start het opleiden in de zaal en worden de laatste punten op de i gezet om tot een succesvolle openingsdag te komen. Daarna draaien we zeven dagen in de week van 8 tot 20 uur. Dit werk lijkt veel op wat ik hiervoor al deed. Kort gezegd haalde ik informatie op om dat te delen met de mensen die ik aanstuurde. De inhoud is nu totaal anders, maar in de kern is het werk hetzelfde. In de evenementenwereld moet je snel kunnen schakelen, maar in deze functie veranderen dingen soms gedurende de dag. Daardoor moet ik nog sneller schakelen. Ik moet meteen verder denken bij tussentijdse wijzigingen in de plannen. Wie heb ik daarvoor nodig, waar heeft het impact op? De volgende stappen zien en inzichtelijk maken als je snel moet omschakelen is de grootste uitdaging in mijn werk. De verandering(en) vertalen naar de situaties hier ter plaatse heb ik nog meer in de vingers gekregen."

Meer lezen?


"Kernteam"