Dashboard

Realtime dashboard met COVID-19 cijfers in de maak

Informatievoorziening is letterlijk van levensbelang tijdens een crisis. Daarnaast heeft een goede informatievoorziening een solide basis nodig en committent van de mensen die ermee moeten werken. “Zo zijn we begonnen met het ‘burgermeesters bericht’, ontwikkelden we dit bericht door naar de Early Warning en nu hebben we een COVID-19 Dashboard.” Suzan Bras van de GGD laat zien hoe de informatievoorziening tot stand is gekomen.

“We hebben ons vanaf dag één gericht op de burgemeesters en de zorginstellingen. We zochten naar een systeem om inzichtelijk maken hoe de huidige stand van zaken is rondom COVID qua besmettingen en later ook qua testafnames. Onderzoekers van de GGD haalden informatie uit het ‘Casusregister’, maar dit was veel handwerk en kostte daardoor veel tijd. We dachten: ‘kan dit niet makkelijker?’ Informatie uit HPZone en CoronIT (landelijke systemen) exporteren en dat dan inladen in een programma waardoor je zelf niet meer elke week zit te rekenen en grafieken te maken, was het idee”, geeft Suzan aan.

Combinatie techniek en epidemiologie

Suzan Bras is bij de GGD voor de coronacrisis altijd al in de weer geweest met analyses, inwonerpanels, onderzoeken en gezondheidsmonitors voor jeugd en volwassen. “Vanaf oktober vorig jaar ben ik fulltime aan de slag gegaan met COVID. Eerst heb ik alle technische dingen geregeld, zodat ik toegang tot de juiste programma’s kon krijgen om van daaruit dashboards te gaan bouwen. Ik doe het niet alleen: met een projectteam bestaande uit informatiemanagers/informatieadviseurs, artsen Infectieziektebestrijding en een beleidsmedewerker zijn we heel gevarieerd vertegenwoordigd. Het team heeft zo aan de ene kant dashboard bouwers en aan de andere kant de inhoudsdeskundigen die meewerken aan de duiding van de cijfers. Ik zit aan beide kanten. Door mijn ervaring is dit een groot voordeel. Ik kan zelf het technische deel van het dashboard in duiken en ook mijn kennis in de duiding meenemen. Dit vind ik dan ook het leukste om te doen; het technische met het epidemiologische combineren!”

Teveel handwerk

“Met het oplopen van de besmettingen wilden we graag een systeem die gegevens genereert op basis van gemeentes en leeftijden. Dat meer de details kan laten zien. De Early Warning gaf nog teveel handwerk, dus nu werken we aan een realtime dashboard”, aldus Suzan. “Het COVID-19 Dasboard in zijn huidige vorm is 18 januari jl. voor het eerst live gaan. Dit Dashboard bevat ook weer meer informatie dan de Early Warning. Zo zijn bijvoorbeeld wijkcijfers aan het dashboard toegevoegd. Het wekelijkse Dashboard komt uit in een pdf, omdat het nu technisch het makkelijkste is. We richten ons op de burgemeesters en zorginstellingen om te laten weten hoe het gaat. Op basis van de informatiebehoefte wordt bepaald welke cijfers er in het dashboard moeten en welke niet. Het maakt dat dit ook beter te lezen is en uiteindelijk wordt het een realtime systeem voor de burgemeesters.”

Realtime de cijfers bekijken

Suzan: ”We zijn op dit moment bezig om dit te organiseren. Daarmee wordt het voor een burgemeester mogelijk om zelf in het systeem te kijken en te klikken naar de verlangde informatie. Zo kunnen ze zelf bepalen over welke periode zij de cijfers willen bekijken voor de regio, gemeente en wijken. Nu kunnen zij (in de pdf variant van het dashboard) alleen de cijfers van de afgelopen zes weken bekijken. Er komt een publieke variant op de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd en voor de zorginstellingen blijft het een pdf. Het voordeel met dit systeem is dat alle data in een datawarehouse komt te staan zodat het voor ons minder handwerk wordt.”

Na COVID

“Met al de ontwikkelingen die we het afgelopen jaar hebben doorgemaakt, geeft dit een mooie basis als er ooit weer een pandemie uitbreekt. Met al deze kennis zien we ook mogelijkheden voor andere projecten. Eerst maar even deze pandemie zien achter ons te laten!”

Meer lezen?


"Hotel met Zorg"