Scholenteam GGD staat klaar voor alle vragen uit onderwijsland

Sinds februari 2021 zijn de deuren van het primair, voortgezet en mbo onderwijs en kinderopvanglocaties weer langzaam maar zeker open gegaan.

De GGD staat klaar om scholen zo goed mogelijk bij te staan en te adviseren over preventieve maatregelen, het bron- en contactonderzoek en het testbeleid. Erwin Keuskamp, accounthouder Onderwijs bij de GGD, kijkt terug naar de voorbereidingen op de opening en vertelt wat de GGD heeft ingericht om de scholen goed te kunnen ondersteunen. Hiervoor zijn een drietal acties uitgezet. Scholenteam vast aanspreekpunt Zo is de GGD gestart met een GGD Scholenteam samen te stellen. Het 'Scholenteam' is een vast aanspreekpunt voor scholen. Dit team beschikt over ervaren professionals op het gebied van infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg. Zij kunnen scholen adviseren over het bron-en contactonderzoek, quarantaine en testbeleid. “Het GGD Scholenteam heeft de afgelopen maanden aan (heel) veel scholen ondersteuning verleend’, legt Erwin uit, “en inmiddels is het aantal ondersteuningsverzoeken zodanig opgelopen, dat het Scholenteam de werkwijze heeft moeten aanpassen. Scholen en kinderopvangorganisaties worden nu, bij een besmetting in de klas/groep, gevraagd zelf de (nauwe en overige) contacten te informeren door middel van een brief.”

Toolkit biedt handvaten

Daarnaast heeft de GGD een onderwijs-toolkit gebouwd die overeenkomt met de toolkit voor zorgprofessionals. “In de toolkit voor het onderwijs staat actuele informatie over 'preventie & hygiëne maatregelen', 'het bron en contactonderzoek', het 'testbeleid' en 'handelingsperspectieven voor wat te doen bij een besmetting'. Ook kun je er lezen hoe scholen contact kunnen krijgen met het GGD Scholenteam”, gaat Erwin verder.

“We krijgen veel vragen van scholen en kinderopvanglocaties over het testen van kinderen. Omdat de quarantaineregels voor kinderen tot en met het basisonderwijs zijn aangepast worden (veel) meer kinderen getest. Sinds april is de testmethode van kinderen onder 12 jaar gewijzigd. Uit recent onderzoek blijkt dat als bij kinderen tot 12 jaar de wattenstok minder diep de neus in gaat, de test een net zo'n betrouwbare uitslag geeft als de test bij volwassenen. De nieuwe test is een prettige ontwikkeling, want veel ouders vinden de test diep in de neus vervelend voor hun kind. Soms leidt het ertoe dat ouders hun kind niet laten testen. Deze en nog meer informatie is allemaal te vinden in deze toolkit. Om het allemaal wat meer begrijpelijk te maken hebben we ook informatieve filmpjes over testen bij kinderen en een infographic over het maken van een testafspraak voor kinderen geplaatst.”

Weten wat er speelt

Erwin: “Naast de twee voorgaande acties heeft de GGD een accountoverleg COVID-onderwijs ingericht om nieuwe ontwikkelingen af te stemmen met 'het onderwijs veld'. En 'het onderwijs veld' is een groot veld met vele locaties, koepels en samenwerkingsverbanden. Om het overleg effectief te houden is gekozen voor een vertegenwoordiging namens het onderwijs veld. Namens de scholen nemen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (zowel primair (speciaal) onderwijs, voortgezet (speciaal en reformatorisch) en het ROC Da Vinci College deel aan het overleg. Tevens neemt Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten deel, zodat ook vragen met betrekking tot verzuim kunnen worden beantwoord. Doel van het accountoverleg COVID-onderwijs is om enerzijds als GGD op de hoogte te zijn van wat er in 'het onderwijs veld' speelt, zodat we daarop kunnen anticiperen. Anderzijds worden in het account-overleg nieuwe ontwikkelingen vroegtijdig gedeeld en besproken. Een onderwerp van gesprek is momenteel het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Veel scholen vragen zich af of dit de PCR-test van de GGD teststraat kan vervangen, wanneer een klas of groep in quarantaine gaat na een besmetting. Helaas is dit niet het geval.” “We hopen dat de scholen ons blijven opzoeken bij vragen. Dat is waar we voor zijn en ook graag uitoefenen. Maar daarnaast kijken we met z’n allen uit naar het moment dat het onderwijspersoneel en de kinderen/jongeren zonder alle maatregelen weer met plezier naar school kunnen.”

Meer lezen?


"Samen voorbereid"