LOCATIEBEZOEK

Een bedrijf heeft meerdere COVID-19 besmettingen: de GGD en GHOR gaan op bezoek.

Sinds dit jaar is mogelijk dat de GGD bij bedrijven langsgaat op locatie wanneer zij te maken hebben met een cluster aan corona besmettingen. Niet nieuw voor de GGD, wel nieuw is dat deze bezoeken nu plaatsvinden tezamen met een adviseur van de GHOR. Gera Clarkson van de GGD en Anouk van Galen van de GHOR hebben inmiddels een aantal bedrijven bezocht.

Anouk: “We gaan langs bij een bedrijf wanneer het artsenteam en het BCO-team (bron-en contactonderzoek) van de GGD het gevoel hebben dat het niet lekker loopt met de bestrijding van een COVID-19 uitbraak op dat bedrijf. De GGD neemt dan contact op met het desbetreffende bedrijf en daaruit kan volgen dat Gera en ik een bezoek inplannen. Zo’n bedrijf geeft ook wel eens aan: ‘ik doe van alles met de maatregelen, maar op de één of andere manier krijg ik het niet onder controle’. Heel goed als een bedrijf aangeeft hulp nodig te hebben. Daar zijn we voor en dus gaan wij op locatie in gesprek!” “Op locatie is het ook veel makkelijker praten, omdat je via de telefoon maar een bepaald beeld kan vormen. Daardoor praat je sneller langs elkaar heen. Op de locatie zelf kan het bedrijf ons laten zien welke maatregelen ze hebben getroffen. Kunnen we vragen hoe het de laatste tijd gegaan is, hoe het contact is met de GGD, bespreken we specifieke vragen vanuit het artsenteam of vragen die uit het BCO vandaan zijn gekomen. Kijken we of de registratie goed werkt; het overzicht wat het bedrijf bijhoudt bedrijf wanneer iemand positief getest is, wie zijn de nauwe contacten en wanneer mogen ze weer werken.”

Kijken op plekken waar veel mensen samen komen

Gera: ”We vragen hoe de medewerkers op de hoogte zijn gebracht over alle corona maatregelen die op het bedrijf gelden. Maar ook, hoe houdt het bedrijf de medewerkers alert en scherp op de maatregelen. Het duurt voor iedereen lang. Het is belangrijk om te weten of het bedrijf gebruikt maakt van ingehuurd personeel of uitzendkrachten. Heeft het bedrijf díe medewerkers wel goed in beeld? Daarna maken we een ronde door het bedrijf. Vaak kijken we naar plekken waar veel mensen samen komen, bijvoorbeeld in het magazijn, de kantine of bij de productielijnen. Je ziet dan wel of het medewerkers lukt om onderling afstand te bewaren. Ik let ook op hygiënische aspecten, hoe is het ingericht? Kunnen medewerkers makkelijk hun handen wassen? Hoe is het schoonmaken geregeld?”

Anouk let ook op het gedrag van mensen. “Als mensen aan het werk zijn, zie je dat ze elkaar vaak opzoeken en of ze de afstand bewaren. Maar ook het dragen van mondkapjes. Wij voelen echt wel aan of iemand het bewust nu goed doet, omdat wij er zijn of dat ze het altijd zo doen.”

Hopen hiermee vragen op te lossen

“Bij de afsluiting koppelen we onze bevindingen terug en bespreken we de nog eventuele openstaande vragen van beide partijen. Gera en ik maken een verslag van het bezoek”, aldus Anouk. “We hopen hiermee de vragen van de artsen en het BCO-team op te lossen. Vervolgens wordt het verslag onderdeel van het dossier. Het kan zijn dat het weer eens mis gaat bij het bedrijf, dan kunnen we aan de hand van het verslag daar weer actie op ondernemen. Ook is het handig voor het BCO, wat dan weer volgt, zodat zij niet opnieuw dezelfde vragen hoeven te stellen.”

Adviezen gericht op eigen situatie

“Het bezoeken van de bedrijven is een goede aanvulling op het contact vanuit het BCO-team en de artsen van de GGD”, geeft Gera aan, “hun beeld van een uitbraak van COVID-19 wordt zo completer. En het bedrijf krijgt tips en adviezen die meer gericht zijn op hun eigen situatie. Deze bezoeken worden nu niet structureel afgelegd. We gaan wel bekijken of we dat kunnen stroomlijnen en vastleggen in een werkproces.”

Meer lezen?


"RONAZ"