KERNTEAM

Zorgt voor afstemming op operationeel en tactisch niveau.

'GGDGHOR luistert goed en draagt bij aan samenwerking en vertrouwen'

Naast het bestuurlijke RONAZ-overleg vindt in het ‘Kernteam IZB ZHZ’ regionale afstemming plaats op operationeel en tactisch niveau. Bestuurder Johan Groen van zorginstelling PZC Dordrecht en huisarts Adrie Evertse vertegenwoordigen respectievelijk de V&V sector en de huisartsen en belichten de werkwijze, de resultaten en mogelijkheden om nog effectiever te kunnen werken. "Het kernteam’, leggen Johan en Adrie uit, ‘vergadert met begeleiding en ondersteuning van de GGD, ROAZ en GHOR om de week met vertegenwoordigers van de ambulancedienst, het Nederlandse Rode Kruis, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen (V&V), thuiszorg, gehandicaptenzorg, JGZ, jeugdzorg, huisartsen en GGZ. Onderwerp van gesprek zijn voornamelijk organisatorische en medisch inhoudelijk kwesties die de organisaties en de sectoren overstijgen. Ook worden de landelijke richtlijnen, vertaling hiervan naar de regio en aandachtspunten binnen de keten op deze plek besproken."

Johan Groen

Twee bronnen

"Als zorginstelling hebben wij van oudsher een band met de GHOR en de GGD’, gaat directeur/bestuurder Johan Groen van zorginstelling PZC Dordrecht verder op de samenwerking in. ‘Met de GHOR gaat het voornamelijk over risicomanagement in de gezondheidszorg, omgaan met calamiteiten en trainingen op dat gebied. Met de GGD onderhouden we onder meer contacten over andere infectieziekten waarmee we in de loop van de tijd te maken hebben gehad, zoals het norovirus en MRSA. Die contacten verlopen altijd erg prettig. In normale situaties is er echter zelden sprake van ‘stoom en kokend water’, zoals dat met corona het geval was, zeker in het begin. Toen onderhielden we echt een hotline met elkaar, vooral om te toetsen of we de juiste keuzes maakten. Mijn principe is dat ik pas beslissingen neem als ik minimaal twee bronnen buiten onze organisatie heb geraadpleegd. Denk bijvoorbeeld aan beslissingen op het gebied van bezoekregelingen of isoleren van je bewoners, keuzes waar je als organisatie natuurlijk liever helemaal niet mee te maken krijgt."

Menselijke maat

"Bij onze beslissingen hebben we van begin af aan gezocht naar de menselijke maat. Toen ons verpleeghuis dicht ging, kozen we er bijvoorbeeld voor om toch familie toe te laten, omdat zij enorm belangrijk zijn voor de zorg voor onze bewoners. Dat deden en doen we natuurlijk wel zo veilig mogelijk, onder meer door na elke persconferentie via ons intranet en nieuwsbrieven ons personeel, bewoners, familie en bezoekers te informeren wat de maatregelen voor ons betekenen. Omdat zulke onderwerpen niet alleen bij ons spelen, was er behoefte aan een boven-sectorale aanpak. Wat gebeurt er in de praktijk, met welke dilemma’s krijg je te maken, hoe zit het met financiële aspecten, hoe staat het met de vaccinaties, welke beleidsmatige en praktische acties moeten we uitvoeren? Over zulke onderwerpen wisselen we onderling maar ook met het RONAZ vrijwel dagelijks informatie uit. Een bijna dagelijks contact tussen mij en Nico de Pijper, de vertegenwoordiger van ons samenwerkingsverband van Verpleeg- en Verzorgingshuizen in het RONAZ, zorgde voor slagvaardig optreden. In het begin was dat natuurlijk vooral ad hoc, in de loop van de tijd is dat uitgegroeid tot een gestructureerde manier van werken. Resultaten hiervan waren onder meer de teststraat in Zwijndrecht voor zorgmedewerkers en de inzet van prikteams om in zorginstellingen in een week tijd 2250 bewoners te vaccineren. Eerder brachten we onder meer met Rivas, de ziekenhuizen en de zeven zorginstellingen in onze regio via de ‘noodrotonde’ logistieke vraagstukken in beeld om patiënten zo snel mogelijk uit het ziekenhuis naar de juiste zorgplekken te krijgen. Inmiddels heeft dat geleid tot centrale regie en coördinatie en de opzet van een structureel Centraal Coördinatiepunt."

Dikke 8

Adrie Evertse

"Zeker in het begin van de crisis waren we behoorlijk onthand door een gebrek aan informatie op allerlei gebieden, zoals de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen en het vaccinatieproces. Later werden we juist overspoeld door informatie. Een aanbeveling voor de GHOR en de GGD zou dan ook een centrale unit kunnen zijn, die zich richt op stroomlijning en filtering van informatievoorziening en impactanalyses van de besluiten die we nemen. Een andere aanbeveling is om met name in de beginfase de lijnen helder uit te zetten. Maar het belangrijkste is dat de GGDGHOR bestaat uit intelligente mensen die goed luisteren, die samenwerking en onderling vertrouwen in de regio versterken en er aan bijdragen om ongrijpbare zaken toch grijpbaar te maken. Alles bij elkaar verdient de organisatie een dikke 8. We vinden overigens ook de militaire achtergrond van enkele medewerkers echt van toegevoegde waarde. We hebben in ons land bij wijze van spreken zeventien miljoen specialisten op het gebied van corona, testen en vaccineren. Dit vraagt om een doelgerichte aanpak, zoals onder meer Madieke Linckens en haar collega’s dagelijks laten zien, waarbij we enorm tevreden zijn over hun inzet en drive om de complexe situatie beheersbaar te maken."

Meer lezen?


"Dashboard"