HOTEL MET ZORG

Samenwerking draagt bij aan een kant-en-klaar plan, korte lijnen en vlotte samenwerking

Een hotel met zorg beschikbaar stellen voor de regio Zuid-Holland Zuid. Dat was de uitdaging waarmee verschillende zorgorganisaties in Zuid-Holland Zuid aan de slag gingen. Hun gezamenlijke inspanningen hebben niet alleen bijgedragen aan een kant-en-klaar plan voor een hotel met zorg, maar ook aan ‘korte lijnen’ en een vlotte samenwerking tussen de betrokken organisaties.

"Ik werk al ruim tien jaar samen met huisartsen en GHOR bureaus in het hele land en was onder meer betrokken bij de Mexicaanse griep, het Huisartsen Rampen Opvangplan van verschillende regio’s’ en bij de teststraat voor publiek die we vorig jaar in de kazerne in Dordrecht openden", licht projectmanager Jolanda Corré toe.

Boeiend traject

"In april 2020 werd ik door de GHOR ZHZ benaderd om tot een draaiboek te komen voor een covid en een non-covid hotel met zorg, met in totaal enkele tientallen bedden. Daarvoor kwamen DrechtDokters, Internos, PZC en in een later stadium ook het Albert Schweitzer ziekenhuis bij elkaar, dat was de start van een boeiend traject. Het liep als een trein waardoor we binnen een week een compleet plan konden opleveren voor een hotel in Zwijndrecht en een hotel in Dordrecht.

Uiteindelijk kon de reguliere zorg het op eigen kracht aan en was het plan tot op heden niet nodig. Maar buiten dit plan, dat zo nodig alleen uit de kast hoeft te worden gehaald, is met name de samenwerking tussen de betrokkenen partijen een groot winstpunt. Onder druk wordt alles vloeibaar en dat geldt zeker voor de afgelopen periode. Want waar contacten voorheen misschien weleens wat moeizaam verliepen, weten de partijen elkaar nu uitstekend te vinden en samen te werken.

Huisartsen en praktijken weten bijvoorbeeld in normale omstandigheden over het algemeen zelf oplossingen voor uiteenlopende situaties te bedenken. Maar tijdens deze crisis liepen alle huisartsen tegen problemen aan om de juiste plekken voor patiënten te vinden. Dan is het noodzakelijk om gezamenlijk tot structurele oplossingen te komen. En het is mooi dat dat lukt."

Contacten warm houden

"In Gorinchem maken het ziekenhuis, de huisartsenpost en de VVT sector – dus de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties – deel uit van een overkoepelende organisatie. Ook in de Hoeksche Waard is alles vrij compact georganiseerd, maar in de Drechtsteden zijn de organisaties meer verspreid en zijn de afstanden tussen huisartsen, VVT sector en het ziekenhuis letterlijk groter. In dit proces pakten de DrechtDokters een belangrijke rol door hun medische verantwoordelijkheid te nemen in de planvorming van de hotels met zorg, waardoor een hele vlotte samenwerking tot stand kwam."

"Van de GHOR wisten we al dat de organisatie goed is in warme fases zoals we die kenden. Bij de uitbraak van een infectieziekte zoals we die nu zien, is de rol van de GHOR minder duidelijk. De GGDGHOR in Zuid-Holland Zuid verdient dan ook een hele dikke pluim voor het feit dat ze zichzelf nadrukkelijk laten zien en duidelijk maken wie ze zijn en waar ze voor staan. Naast concrete oplossingen en ondersteuning heeft de organisatie in dit proces ook indruk gemaakt met scenario’s en voorspellingen over het verloop van de pandemie die daadwerkelijk uitkwamen. Ik hoop van harte dat de GHOR alle contacten ook in de koude fase warm houdt, zodat je daar ook in de toekomst en bij eventuele nieuwe uitbraken profijt van hebt."

Meer lezen?


"Testen kinderen"