RONAZ

Stemt af op bestuurlijk niveau.

‘Deze periode maakt de noodzaak en kracht van samenwerking nog eens duidelijk’

Bij de aanvang van de coronacrisis startte een overleg op bestuurlijk niveau met alle sectoren van de niet acute zorg: het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg, ofwel RONAZ. Directeur/bestuurder Nico de Pijper van de raad van bestuur van zorginstelling Zorgwaard belicht zijn ervaringen en de meerwaarde van deze samenwerking en de rol van de GGDGHOR hierin.

In het RONAZ zijn de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ, zorgverzekeraar VGZ, de GHOR en GGD vertegenwoordigd. Om korte lijnen met de zorgpartners te onderhouden maken uit de acute zorg de ziekenhuizen en huisartsen deel uit van het RONAZ. "In dit overleg mag ik als directeur/bestuurder van Zorgwaard de belangen behartigen van alle verpleeg- en verzorgingshuizen in de Drechtsteden, Hoeksche Waard, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden", licht Nico toe.

Klik

"De deelnemende partijen en hun vertegenwoordigers kenden elkaar al wel, maar hebben nu op een andere manier met elkaar te maken. Vooral omdat in de coronacrisis alles nieuw is en aandachtspunten als testen, bijhouden van besmettingen, uitstroom uit de ziekenhuizen, op- en afschalen van voorzieningen en vaccineren de sectoren overschrijden. Mede omdat er een persoonlijke klik is tussen de vertegenwoordigers in het RONAZ, staat er echt een team waarvan de leden elkaar weten te vinden en op basis van respect en vertrouwen kennis en informatie uit hun sector delen. Zo leren we van elkaar en helpen we elkaar. Een mooi voorbeeld is de vaccinatie van bewoners van zorginstellingen. In plaats van huisartsen die elk apart op bezoek gaan bij hun cliënten in de instellingen zijn prikteams langs gegaan, waardoor bewoners snel in hun eigen omgeving gevaccineerd konden worden. Dat is echt fantastisch verlopen en het laat zien dat veel aandachtspunten in samenwerking simpel kunnen worden opgelost. Overigens zijn we het heus niet altijd met elkaar eens, er zijn ook scherpe discussies. Daar is ook ruimte voor, want het is alleen maar goed om meerdere invalshoeken te bekijken en belangen optimaal af te wegen."

Kracht

"De GGDGHOR en hun Directeur Publieke Gezondheid Cees Vermeer, de voorzitter van het RONAZ overleg, zijn erg sterk in hun rol, met name op het coördinerende vlak. Verder weten zij waar wij tegenaan lopen en kunnen ze problemen goed naar oplossingen en acties vertalen. Ook zijn ze helder over wat wel en niet kan en zorgen ze voor verbindingen tussen organisaties. Daarbij vragen de mensen van de GGDGHOR bij elke partij goed door over ontwikkelingen, zodat ze steeds een gezamenlijk perspectief kunnen formuleren en aan ons voor kunnen leggen. Vervolgens verwerken ze alle reacties op een constructieve manier. Als je terugkijkt zijn er natuurlijk altijd punten te vinden die we anders hadden kunnen aanpakken. Maar vergeet niet dat voor iedereen alles echt helemaal nieuw was. En eigenlijk is dit nog steeds één groot leerproces. Kijk je vooruit dan is de toekomst nog steeds omgeven met onzekerheden, maar duidelijk is wel dat we ons voordeel doen met al onze ervaringen en de stevige structuur die er nu staat. Zowel in reguliere situaties als bij eventuele nieuwe omvangrijke crises. Het is goed om te zien dat iedereen het maximale eruit haalt en dat we allemaal de leergierigheid hebben om het waar mogelijk nog beter te doen. Wat dat betreft maakt deze periode de noodzaak maar vooral de kracht van samenwerking nog eens duidelijk."

Meer lezen?


"Vaccinatie"