PARTNER IN BEELD

Adrie Evertse vertegenwoordigde de huisartsen en huisartsenposten in het Kernteam IZB overleg.

“Huisartsen zijn opportunisten, maar we moesten snel beslissingen maken.”

- Adrie Evertse,

directeur Steunpunt Koel / voorzitter LHV huisartsenkring

“Het huisartsen rampenopvang plan (HAROP) stond nog op ons netvlies en de geleerde lessen naar aanleiding van oefening Hollandse Griep van oktober 2019 konden we direct in de praktijk brengen tijdens de uitbraak van het coronavirus.” Adrie Evertse kijkt met ons terug naar wat deze crisis betekende voor de ruim 300 huisartsen in onze regio. “Het Crisisteam Huisartsen werd redelijk snel opgestart. Dit team, bestaande uit de directeuren van de huisartsenposten (HAP), Zorggroepen, de voorzitter van de LHV kring (mijn persoon) en secretariële ondersteuning, startte snel met communiceren richting onze achterban. We reageerden op de ontwikkelingen vanuit zowel regionaal als landelijk en we schaalden op van alarmfase groen naar oranje en uiteindelijk ook naar alarmfase rood. Met elkaar zochten we naar een manier om de praktijken op te schalen aan de hand van deze alarmfases. Je moet weten dat huisartsen behoorlijk autonoom zijn, maar wij vroegen hun gezamenlijke inzet om snel te schakelen. Zo hebben we corona zorg relatief snel, maar niet altijd gemakkelijk van reguliere zorg gescheiden in samenwerking met de HAP’s. De HAP’s hadden dit ook gefaciliteerd. Daardoor hadden we ‘dedicated’ corona locaties over de gehele regio verspreid.”

Behoeften huisartsen

Adrie: “We hebben in korte tijd veel voor elkaar gekregen en geregeld. Van alle informatie die we binnen kregen, was het belangrijk te trechteren naar wat nodig was voor de huisartsen om te weten. Met de communicatie adviseurs van ZGWA en Steunpunt Koel hadden we snel een nieuwsbulletin met actuele informatie vormgegeven.

Daarnaast deden we aan monitoring naar de behoeften van de huisartsen, zodat we daarop konden inspelen. Als vertegenwoordiger vanuit ons Crisisteam sloot ik aan bij de opzet van de corona hotels, het Kernteam IZB en het RONAZ (Regionaal overleg niet acute zorg). Het was zaak dat de huisartsen goed georganiseerd waren ten tijde van deze crisis. Om hen te overtuigen dat we het met elkaar moesten doen heb ik onder andere een presentatie gemaakt en een vlog opgenomen.”

Informatief bericht over de rol van huisartsen in de VRZHZ

Adrie heeft op 20 april 2020 een vlog opgenomen om de huisartsen in de regio bij te praten over de situatie in de regio rondom COVID-19. Bekijk de vlog hier -->

“Eind maart steeg het aantal patiënten op de IC zo hard dat er stagnatie ontstond om patiënten op te laten nemen. IC’s raakten overvol. De reguliere zorg viel met 50% terug. Dat heeft gelukkig niet te lang geduurd. Na de Pasen zag je de golf gelukkig afzwakken. We hoefden dus niet te starten met de ‘hotels met zorg’ en palliatieve zorg.”

Levensvragen

“Op een gegeven moment was de druk zo hoog dat we ouderen moesten vragen of ze wel of niet op de IC opgenomen wilden worden als zij COVID-19 zouden krijgen. Advanced Care Planning kreeg plots een andere betekenis”, gaat Adrie verder, “dit zijn levensvragen waar je dan als huisartsen voor komt te staan en wat je niet altijd gemakkelijk afgaat, zeker onder deze druk. Maar er was snel acceptatie en begrip vanuit patiënten en familie dat we deze vragen stelden en dat er keuzes gemaakt moesten worden. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet dan zie je dat de vertrouwensband met de huisarts zo goed is dat men het zelfs waardeerde dat je de vraag stelde.”

Adrie: “Twee zaken die er tijdens de coronacrisis bij de huisartsen ook speelden waren: hoe bescherm je jezelf en het testbeleid. Huisartsen waren erg ongelukkig over de adviezen rondom de schaarste aan PBM en nog steeds over het testbeleid dat zo vaak wijzigde. Het beste besluit was om het testen bij de huisartsen weg te halen. Een les die we hieruit kunnen halen, is om in de toekomst één lijn te volgen. Daar hebben wij ons erg druk om gemaakt.”

Richting het najaar

“Door de regio heen zie je dat de huisartsen alert zijn en lichte onrust ervaren richting het najaar. Want dan krijgen we de ‘gewone’ griep en hebben we nog steeds corona. In de praktijken staan we nog altijd redelijk op scherp. Algemene richtlijnen houden we nog in acht. Er wordt strikt gewerkt, veelal meer met digitale middelen zoals beeldbellen en telefonische consulten. Verdachte patiënten worden zo veel mogelijk apart gezet. En bij verdachte klachten sturen we direct door naar de teststraat.”

Griepvaccinatie

De huisartsen staan voor een aantal uitdagingen in het najaar, zoals de campagne voor de griepvaccinatie. “Gelukkig krijgen we veel medewerking vanuit de gemeenten en mogen we bijvoorbeeld sporthallen gebruiken om massaal te vaccineren,” aldus Adrie. “Maar ook het opflakkeren van de tweede golf; in welke hoedanigheid, met lokale uitbraken, zijn uitdagingen. Vragen als: hoe zal het gaan met materiaal en mensen? Je ziet dat iedereen stilletjes zit te wachten op een vaccin. Hoe we dat dan gaan doen? We activeren, indien nodig, direct het HAROP weer! Desgewenst ook met openstellen van HAP’s locaties voor corona. De normale, klassieke manier van werken in de praktijken zie ik nog niet terugkomen. Ik verwacht dat de nieuwe digitale praktijkvoering zal blijven.”

Meer lezen?


"Partner in beeld - RLM"