COLLEGA IN BEELD

Evelien van Zwanenburg is epidemiologisch onderzoeker bij de Dienst Gezondheid en Jeugd. Zij is vanuit proces GOR (Gezondheidsonderzoek na rampen) nu actief betrokken bij het gezondheidsonderzoek tijdens de coronacrisis.

COLLEGA IN BEELD

Evelien van Zwanenburg is epidemiologisch onderzoeker bij de Dienst Gezondheid en Jeugd. Zij is vanuit proces GOR (Gezondheids-onderzoek na rampen) nu actief betrokken bij het gezondheids-onderzoek tijdens de coronacrisis.

“Ik ben samen met drie andere epidemiologisch onderzoekers in een crisis werkzaam als procesleider ondersteunend aan één van de processen die leidend zijn in de crisis. In dit geval Infectieziektebestrijding.” Toen eind februari de eerste persoon positief werd getest in Nederland zijn de epidemiologen al snel aan de slag gegaan met het verzamelen van alle gegevens rond COVID-19. “De belangrijkste gegevens hebben we in een Exceldocument bijgehouden, ook wel het Casusregister genoemd. Dan moet je denken aan het aantal geteste mensen, leeftijden, woonplaats en ziekenhuisopnames. Wij maken een dashboard met allerlei COVID gegevens, maar die komen ook uit andere (data)bronnen dan het Casusregister. Het is dan ook een flinke uitdaging om alle gegevens bij elkaar te krijgen. Het aantal besmettingen liep vanaf maart in rap tempo op waardoor we ook steeds meer gegevens hadden. In samenspraak met de IZB-arts hebben we bepaald welke gegevens van belang zijn om te hebben en in een dashboard te presenteren.” De gegevens werden in het begin van de crisis dagelijks door de onderzoekers gedeeld binnen de eigen organisatie, met de GHOR, de Veiligheidsregio en de gemeenten. In juni is dit teruggebracht naar 1x per week. Het aantal besmettingen liep immers terug. Dit gaf het team ook de tijd om het dashboard door te ontwikkelen naar de Early Warning rapportage die inmiddels twee keer per week wordt gedeeld. “In de Early Warning rapportage staan de indicatoren die van belang zijn als het aantal besmettingen weer toeneemt, zoals besmettingen op scholen, in verzorgings- en verpleeghuizen en positief geteste mensen vanuit de BCO’s. De Early Warning helpt, de naam zegt het al, bijvoorbeeld zicht te hebben op de benodigde zorgcapaciteit en is daarmee een sterk hulpmiddel in deze crisis.”

Evelien vertelt dat de rapportage zich blijft doorontwikkelen. “We zijn nu aan het kijken of we de rapportage op doelgroepen kunnen inrichten, want elke doelgroep heeft een andere behoefte. Als onderzoeker vind ik dat het altijd beter kan. Elk stukje informatie roept weer een vraag op.”

"De Early Warning is een sterk hulpmiddel in deze crisis."

Een epidemioloog richt zich niet zozeer op de diagnose en de behandeling van ziekten, maar doet onderzoek naar wie er door de ziekte getroffen wordt en welke factoren hier mogelijk een rol bij spelen.

Meer lezen?


"Testlocaties"