ENQUETE

Uitkomst enquête onder zorginstellingen over acteren GGDGHOR Crisisorganisatie.

Tijdens de COVID-19 crisis werkt de GGDGHOR Crisisorganisatie van Zuid-Holland Zuid intensief samen met de zorgsector. Denk hierbij onder andere aan de verpleeg- en verzorgingshuizen, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de ziekenhuizen, de ambulancedienst en de thuiszorg. Dit doen wij vanuit onze rol als regievoerder op de Witte Kolom. Door de langdurige inzet van de GGDGHOR Crisisorganisatie gedurende de COVID-19 pandemie vinden wij het belangrijk om onze rol te evalueren. Dit doen wij onder meer door interviews en enquêtes af te nemen. Zo ook bij de zorgsector. Door een uitgebreide enquête- en interviewronde hebben wij onze inzet bij de zorgsector geëvalueerd. Het beeld dat wij hier hebben opgehaald is overwegend positief: van de 50 respondenten van de enquête, werkzaam in negen verschillende zorgsectoren, krijgen wij een gemiddeld rapportcijfer van een 7.3!

Positief over inzet

De respondenten zijn overwegend positief over onze inzet:

  • driekwart van de respondenten is tevreden over de informatievoorziening,
  • twee derde van de respondenten geeft aan dat onze inhoudelijke en organisatorische advisering de instellingen geholpen heeft en dat wij goed bereikbaar waren,
  • ruim de helft van de respondenten geeft ook aan dat wij op de juiste momenten de regie hebben gepakt en dat de instellingen zich gehoord voelden bij de sector-overstijgende overleggen,
  • verder zijn de respondenten overwegend positief over de rol die de GGDGHOR Crisisorganisatie had als regionaal coördinator bij de PBM distributie.

Tips en Tops

Enkele tops die de sector ons in de enquête meegeeft, is het publiceren van het wekelijkse Early Warning bericht. In dit dashboard geven wij de zorginstellingen in de regio een actueel beeld van de besmettingen in de regio. Daarbij worden de trends geduid en zichtbaar gemaakt middels diverse tabellen en grafieken. Een andere top die veelvuldig voorkwam, is het werken met een contactpersoon per sector. Door iedere sector aan een contactpersoon te koppelen was sprake van persoonlijke verbinding tussen de sector en de crisisorganisatie. Dit maakte laagdrempelig contact mogelijk. Als tip nemen wij mee de informatie nóg compacter en overzichtelijker weer te geven. Ook staan wij stil bij het duiden van de regierol: soms is het voor de zorgsector onduidelijk of deze rol nu bij het ROAZ of bij de GGDGHOR Crisisorganisatie ligt. Tot slot doen wij ons best alle instellingen in beeld te houden en niemand over het hoofd te zien.

Meer lezen?


"GGD in het nieuws"