NIEUWSBRIEF GGDGHOR | januari | 2021

Beste lezer,

2020 heeft in het teken gestaan van COVID-19 en de bestrijding hiervan, het nieuwe jaar gaan we hier mee door, maar start ook de vaccinatiecampagne.

In deze vierde speciale Corona nieuwbrief over het laatste kwartaal van 2020 van de GGDGHOR Crisisorganisatie gaat de aandacht vooral naar een aantal collega's. Collega's van de GGD en GHOR die al maanden met deze crisis aan de slag zijn.

Maar we nemen u ook mee met de verhuizing naar de nieuwe testlocatie in Dordrecht en de inrichting/start van de vaccinatielocatie.

Daarnaast hebben we de tijdlijn tot en met december bijgewerkt. Zo is het een mooi overzicht van de highlights in 2020 geworden, waarin te zien is wat we als GGDGHOR Crisisorganisatie hebben meegemaakt en met elkaar hebben gedaan.

Zorg goed voor elkaar en stay safe!

Cees Vermeer Directeur Publieke Gezondheid

Nieuwsbrieven 2020

Begin hier met lezen!


"Inhoud"