COLLEGA'S GHOR IN BEELD

Het team GHOR is niet erg groot in aantal, maar verzetten met elkaar veel werk. Ze vertellen het u hier!

Cees Vermeer

Al mijn hele leven word ik door mijn familie herinnerd aan het antwoord dat ik als zesjarige gaf toen de tandarts vroeg wat ik later wilde worden: ‘burgemeester van Dordrecht’.

Inmiddels zit Wouter Kolff op die plek en ben ik 61, dus ik denk niet dat het er nog van komt. Gelukkig heb ik mij op andere manieren dienstbaar kunnen maken voor het algemeen belang en hoop ik dat nog jaren te blijven doen.

Lees hier meer over Cees en zijn werk als DPG.

Sander Zwanenburg

Voorbereiding vaccinatie: van prikkers en veiligheid tot landelijke sturing en wijzigingen van de vaccinatiestrategie. Voor de crisis was ik adviseur Opleiden, Trainen en Oefenen. In maart zou ik beginnen als coördinator crisisbeheersing binnen de afdeling VRC en me gaan richten op het opstellen en uitvoeren van een opleidingsprogramma voor onder meer de bestuurlijke vakbekwaamheid van burgemeesters. Maar ik werd al snel teruggehaald naar de GHOR om me bezig te houden met het dossier persoonlijke beschermingsmiddelen, wat op dat moment een crisis in de crisis was.

Lees hier meer over Sander en zijn werk voor de vaccinatiecampagne.

Jeroen Peeters

Hele korte lijnen, meedenken en snelle informatievoorziening worden gewaardeerd. Begin 2020 had ik net de functie van collega Sander Zwanenburg overgenomen, als adviseur Opleiden, Trainen en Oefenen met het accent op het ontwikkelen en coördineren van multi-disciplinaire vakbekwaamheidsactiviteiten en vakbekwaamheid van een ander deel van de GHOR-piketleden. Dan is het fijn om in je rol te kunnen groeien en je opvolger in te werken, maar met de crisis stond al snel zo’n 60 tot 80 procent van mijn tijd in het teken van Corona.

Lees hier meer over Jeroen en zijn contacten met de Acute Zorg.

Anneke Andreae

Vooral in het begin was het echt een gekkenhuis! Normaal gesproken ondersteun ik de GHOR als secretaresse, in de warme situatie ben ik operationeel medewerker van de GGDGHOR Crisisorganisatie. In maart moest ik mijn andere taken laten vallen en stond ook voor mij alles in het teken van Corona.

Lees hier meer over Anneke en haar verhaal over het gekkenhuis.

Jos Bal

Vaktechnisch gezien is dit een interessante periode.

Jos Bal is adviseur beleid en bestuur. In de eerste fase van de crisis sprongen Madieke en Jos bij waar ze nodig waren, daarna wisselden ze elkaar wekelijks af als Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg.

Wat daar bij komt kijken, vertellen ze hier.

Madieke Linckens

Normaal gesproken is Madieke Linckens werkzaam als coördinator GHOR en beleidsadviseur.

Zij richt zich onder meer op de bovenregionale samenwerking in ROAZ verband en landelijke afstemming.

Pim van Dam

Naast Corona moeten ook allerlei andere werkzaamheden doorgaan. Vanaf maart sprong ik bij de GGDGHOR Crisisorganisatie in waar ik nodig was. Zoals bij het opstellen van contactlijsten, beantwoording van vragen en door de toenemende drukte werd ik een koppel met Anouk in de HIN functie.

Lees hier meer over Pim en wat hij nu doet.

Anouk van Galen

Van PBM-pakketjes en informeren tot voorbereiden op heropening horeca.

In eerste instantie kon ik mijn taken op het gebied van advisering over evenementen en zorgcontinuïteit er nog bij doen, maar in de loop van maart 2020 eiste Corona alle tijd op om me als Hoofd Informatie Geneeskundige Zorg te richten op informatievoorziening voor zorginstellingen.

Lees hier meer over Anouk en hoe ze nu al voorbereidt op het open gaan van horeca.

Tamara Schiedon

Als team maar ook in de hele keten zijn we allemaal nog nader tot elkaar gekomen. Voor Corona hield ik me onder andere bezig met communicatie voor en over de GHOR. Denk aan de website en het jaarverslag. Het jaarverslag had ik halverwege maart 2020 net afgerond en verstuurd. Daarnaast werkte ik in het kader van zorgcontinuïteit aan bewustwording bij verpleeg- en verzorgingsinstellingen.

Lees hier meer over Tamara en hoe de crisis haar aangrijpt.

Floor Borgman

Toen het plan definitief was heb ik wel even een dansje gemaakt. In 2019 heb ik stage gelopen bij de Veiligheidsregio ZHZ. Daarna heb ik als ondersteuner bij vakbekwaamheid gewerkt. Het afgelopen jaar ben ik afgestudeerd. Ik was me al eerder aan het oriënteren op de banenmarkt en toen kwam de vacature adviseur Opleiden, Trainen en Oefenen bij de GHOR vrij. Dat sloot voor mij mooi aan. Er zaten maar vier dagen tussen het inleveren van mijn scriptie en mijn start bij de GHOR. Ik kwam natuurlijk meteen in een hele gekke situatie terecht. Alle vakbekwaamheidsactiviteiten lagen stil.

Lees hier meer over Floor en hoe ze aan de slag ging middenin de coronacrisis.

Linda Morelissen

Informatie verzamelen en delen en duiding geven aan ontwikkelingen. Normaal werk ik als adviseur informatievoorziening, kwaliteit en crisisorganisatie GHOR voornamelijk aan informatievoorziening. Omdat informatie in alles zit, is het een functie die een breed gebied bestrijkt. Bij het begin van de crisis verrichtte ik vooral werkzaamheden als informatiemanager in het ROT. Naarmate de crisis vorderde en bij de GHOR echt alle zeilen moesten worden bijgezet, verschoof het accent in mijn werk daar naar toe.

Lees hier meer over Linda en wat ze doet met informatievooriening.

Meer lezen?


"Nieuwe testlocatie"