Persgesprekken coronacrisis

Regelmatig praten de voorzitter van de VRZHZ (Wouter Kolff) en de directeur van de GGD (Karel van Hengel en sinds september Cees Vermeer) de pers bij over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Naast het delen van informatie krijgt de aanwezige pers de mogelijkheid vragen te stellen. Alle persgesprekken zijn live te volgen op www.zhzveilig.nl.

Persgesprek 01-07-2021

Wouter Kolff, voorzitter VRZHZ, geeft aan dat het beeld dubbel is. Het aantal besmettingen daalt, en de druk op de zorg neemt af. Tegelijkertijd zijn we nog niet van het virus af. De Deltavariant komt ook in Nederland op. De meeste maatregelen zijn opgeheven, en het is weer mogelijk om op reis te gaan naar het buitenland.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 1 juli zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 10-06-2021

Voorzitter Wouter Kolff start met de mededeling dat de trend gunstig is. Onze regio staat niet meer in de top 10 als het gaat om aantal besmettingen met het coronavirus. Het aantal besmettingen neemt af, evenals de druk op de zorg. Reguliere zorg wordt langzaam weer opgestart. Wees je nog wel goed bewust dat het virus er is.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 10 juni zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 20-05-2021

Wouter Kolff, voorzitter VRZHZ, vertelt dat we landelijk op de 8e plaats staan met besmettingen. De daling is ook bij de ziekenhuisopnames ingezet. De ziekenhuizen in onze regio lopen wat achter op de landelijke trend. Naar verwachting kunnen zij wat later de reguliere zorg weer oppakken. Hij wenst iedereen een fijne pinksterviering.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 20 mei zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 15-04-2021

Voorzitter Wouter Kolff schetst een algemeen beeld van de regio. Onze regio zit nog steeds hoog als het gaat om aantal besmettingen met het coronavirus. Infecties worden vooral opgelopen in thuissituaties (50%), bezoek tussen huishoudens (25%) en werk/school (10%).

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 15 april zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 25-03-2021

Kolff vertelt dat we nog een aantal spannende weken voor de boeg hebben. Onze regio staat op de eerste plek als het gaat om besmettingen. Ons aan de maatregelen houden is belangrijk om zo goed mogelijk door de derde golf te komen. Advies: organiseer evenementen tijdens de feestdagen zo veel mogelijk digitaal.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 25 maart zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 12-03-2021

Kolff vertelt dat de besmettingscijfers en bezetting in ziekenhuizen te hoog zijn, ook in onze regio. Geen versoepelingen, maar wel een aantal correcties en kleine aanpassingen op de bestaande maatregelen. Een ruime meerderheid houdt zich aan de maatregelen, waarvoor Kolff hen complimenten geeft.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 12 maart zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 25-02-2021

Kolff vertelt over de versoepelingen die het kabinet aankondigde. Hij deelt het belang van het opvolgen van de huidige maatregelen en zegt dat de extra ruimte die gegeven wordt ook extra verantwoordelijkheid vraagt. Dat wil zeggen dat 'ons' gedrag ertoe doet. Verder blikt Kolff terug op 1 jaar corona en kijkt hij alvast vooruit.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 25 februari zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 04-02-2021

Kolff vertelt dat de besmettingscijfers dalen, evenals de ziekenhuisopnames, maar dat alle doorrekeningen er op wijzen dat de derde golf aanstaande is. Verder heeft hij het over de werkgeversaanpak, het steunpunt corona-zorgen en het overzicht aan geldende maatregelen. Ook haalt hij de recentelijke landelijke dreiging en rellen aan.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 4 februari zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 21-01-2021

Kolff uit zijn zorgen over de Britse mutatie van het virus. Hij deelt een overzicht van de extra aangekondigde maatregelen en zegt dat de VRZHZ qua besmettingsaantallen op plek 10 staat. Hij sluit af met het benoemen van wereldknuffeldag en dat de VRZHZ hier een webpagina voor heeft ontwikkeld.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 21 januari zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 07-01-2021

Kolff meldt dat de VRZHZ op de 6e plaats staat qua besmettingsaantallen. Hij meldt dat de naleving van de mondkapjesplicht in de regio is gestegen en blikt terug op het nalevingsgedrag rond de feestdagen. Ook meldt Kolff dat de GGD op vijdag 15 januari start met het vaccineren van zorgpersoneel.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 7 januari zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 16-12-2020

Kolff opent met de zorgwekkende stijging van het aantal besmettingen. Verder deelt hij de vele vragen en reacties op de lockdown en noemt hij weer de steunmaatregelen. Het overzicht aan maatregelen wordt gedeeld, inclusief het gastenaantal rond de Kerst. Tot slot gaat het over het gebrek aan nalevingsgedrag en het vuurwerkverbod.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 16 december zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 10-12-2020

Kolff opent met het beeld van Zuid-Holland Zuid, die niet afwijkt van het landelijke beeld. Hij spreekt verder over de voortgang m.b.t. vaccineren en geeft aan dat hier in 2021 mee gestart zal worden. Kolff benoemt de feestdagen en deelt tips. Tot slot haalt hij de steunmaatregelen aan van het kabinet en roept op tot het hebben van aandacht voor elkaar.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 10 december zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 26-11-2020

Kolff meldt dat de maatregelen nodig blijven en dat vuurwerkoverlast beperkt is gebleven in de regio. Ook meldt hij dat er 2 feestjes zijn beeïndigd in de regio. Hij haalt de stille tocht aan in Hardinxveld-Giessendam, heeft het over carbidschieten, de monkapjesplicht en de Tijdelijke Wet Maatregelen (TWM).

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 26 november zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 12-11-2020

Kolff meldt het werkbezoek aan het Beatrix-ziekenhuis van hemzelf en Melissant en hij blikt vooruit op het bezoek aan het ASZ. Hij meldt dat mensen mondiger worden tegen zorgpersoneel en roept op tot steun en motivatie. Ook roept hij op niet te gaan fun shoppen en dat de VRZHZ in de top 3 zit van meeste besmettingen.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 12 november zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 29-10-2020

Wouter Kolff vertelt dat Zuid-Holland Zuid op plek 3 staat qua positief getest personen. Hij vertelt dat het personeel in de zorg overbelast is en dat de agressie tegen mensen in de frontlinie moet ophouden. Kolff heeft het verder over de instensivering van de handhaving en de situatie van Oceanco. Hij eindigt met punten over de feestdagen.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 29 oktober zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 14-10-2020

Kolff meldt de zorgelijke situatie dat Zuid-Holland Zuid op plek 4 staat in de lijst van het aantal positief geteste mensen. Hij zegt dat de urgentie van het naleven van de nieuwe maatregelen hoog is en geeft aan dat een gedeeltelijke lockdown nodig is om besmettingen niet verder te laten oplopen.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 14 oktober zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 25-09-2020

Wouter Kolff vertelt dat de regio van status waakzaam naar zorgelijk gaat en zegt dat we terugmoeten naar de scherpte van het voorjaar. Verder meldt hij dat de handhaving en communicatie worden geïntensiveerd en dat men hun gedrag moet aanpassen. Hij roept op het voor opa's en oma's te doen.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 25 september zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 10-09-2020

Kolff vertelt over de waarschuwingen en de last onder dwangsom van enkele horeca-gelegenheden en een illegaal feest dat is stopgezet. Ook gaat hij in op besmettingen in de regio, waarbij clusters vooral in privé kringen liggen. De verhuizing van de teststraat in Gorinchem wordt ook gemeld.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 10 september zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 27-08-2020

Wouter Kolff vertelt over de meevallende cijfers in Zuid-Holland Zuid. Hij noemt de 2 focuspunten voor de komende tijd, namelijk het intensiveren van de communicatie en de handhaving. Hij vertelt over de campagne die VRZHZ ontwikkelt en over besmettingen die momenteel veelal in privésfeer ontstaan.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 27 augustus zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 11-08-2020

Plaatsvervangend voorzitter Reinie Melissant vertelt over de landelijke maatregelen voor onderwijsinstellingen, horeca, studentenverenigingen en recreatieve instellingen. Veiligheidsregio’s krijgen nieuwe bevoegdheden om lokale en regionale maatregelen toe te passen.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 11 augustus zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 02-07-2020

Wouter Kolff vertelt vertelt over de tweede golf die we moeten voorkomen. Daarnaast benoemt hij de nieuwe noodverordening en meldt hij dat er twee demonstraties gepland zijn op 5 en 8 juli. Kolff zegt ook blij te zijn dat Het Parkhuis coronavrij is en dat dit het laatste persgesprek is voor het zomerreces.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 2 juli zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 25-06-2020

Wouter Kolff deelt de versoepelingen per 1 juli, waarbij voorop staat dat alle basisregels hetzelfde blijven. Hij meldt onder andere dat evenementen weer zijn toegestaan en dat bezoek in verpleeghuizen weer mogelijk is. Hij roept ook op om je bij klachten te laten testen en benoemt de TOFA regeling.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 25 juni zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 18-06-2020

Wouter Kolff vertelt dat de sanitaire voorzieningen weer open zijn op campings, jachthavens en vakantieparken. Ook meldt hij dat de maatregelen in het algemeen minder goed worden nageleefd en dat er vragen binnenkomen vanuit kerken. Hij sluit af met de manifestatie in Gorinchem.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 18 juni zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 11-06-2020

Wouter Kolff deelt zoals iedere week de cijfers van de voorbije week met betekking tot het aantal boetes die zijn geschreven en het aantal waarschuwingen dat is uitgedeeld. Aanvullend blikt hij ook al kort vooruit op de maatregelen die vanaf maandag 15 juni versoepeld zullen worden.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 11 juni zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 04-06-2020

Wouter Kolff blikt terug op een druk maar relatief rustig verlopen Pinksterweekend. Ook noemt hij nieuwe versoepelingen voor musea, middelbare scholen, de horeca en voor reizen. Er wordt ook meer vertelt over de actuele situatie bij het Parkhuis en bij Swinhove, waar de uitbraak voorbij is.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 4 juni zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 28-05-2020

Wouter Kolff blikt terug op Hemelvaart en het afsluiten van sommige gebieden in verband met de drukte. Hij deelt de situatie rondom het Parkhuis en de besmettingen bij de Swinhove Groep, de Don Bosco- en de Beatrixschool. Hij wenst men een fijn Pinksteren en roept op drukte te vermijden.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 28 mei zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 20-05-2020

Wouter Kolff meldt het belang van gezond verstand gebruiken en drukte vermijden. Aansluitend daarop noemt hij de nieuwe vesoepelingen voor horeca, onderwijs, het OV en culturele instellingen. Verder heeft hij het ook nog over het crisisdashboard en dat iedereen zich vanaf 1 juni kan laten testen.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 20 mei zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 14-05-2020

Wouter Kolff opent met cijfers en boetes van de voorbije week en deelt de belangrijkste aandachtspunten uit de noodverordening. Ook noemt hij de belangrijkste versoepelde maatregelen en de situatie op de IC's. Tot slot uit hij zijn medeleven met betrekking tot de coronauitbraak in het Parkhuis.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 14 mei zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 07-05-2020

Wouter Kolff blikt kort terug op Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Hij vertelt over de persconferentie van 6 mei en het 4-stappenplan dat werd gepresenteerd. Hij meldt ook de testuitbreiding voor leraren, jeugdtrainers en kinderopvang personeel. Hij sluit af met de 1,5 meter maatschappij.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 7 mei zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 29-04-2020

Wouter Kolff deelt gunstige ontwikkelingen en de afnemende druk op de zorg, maar zegt ook dat men zich moet beseffen dat het nog niet voorbij is. Hij meldt dat markten weer open gaan, evenals supermarkten, bouwmarkten en tuincentra. Ook deelt hij cijfers en de nieuwe regionale besluiten.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 29 april zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 23-04-2020

Wouter Kolff meldt weer het belang van het opvolgen van de maatregelen en dat de druk op de zorg erg hoog is. Verder vertelt hij over de herstart van basisscholen en de versoepelingen in de sport. Kolff vertelt ook over de steunpakketten en over het vieren van 'Koningsdag' vanuit huis.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 23 april zijn te bekijken via de rode knop.

Persgesprek 16-04-2020

Wouter Kolff opent met een terugblik op het Paasweekend, dat rustig is verlopen. Verder deelt hij informatie over het aantal boetes en waarschuwingen in de regio, de slimmer chillen campagne, de afgesloten gebieden, de verhuizing van de corona tesstraat naar het Oranjepark en de 'exit strategie'.

Naast de videobeelden wordt er van ieder persgesprek een verslag gemaakt, waarin de punten van de voorzitter staan verwerkt. De highlights van het persgesprek van 16 april zijn te bekijken via de rode knop.

Ga naar 'alleen samen'