Begrippen & afkortingen

Voor de meest gebruikte begrippen en afkortingen verwijzen wij u naar de website van de veiligheidsregio ZHZ en GHOR ZHZ.

Uitleg RBT

Periodiek vindt er zowel een klein RBT (op dit moment wekelijks) als een groot RBT (op dit moment tweewekelijks) plaats. Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

Wettelijke kaders

Vanuit de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en de Wet Publieke Gezondheid (WPG) is de GGDGHOR-organisatie verantwoordelijk voor de coördinatie, de aansturing en de regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van overheden en organisaties op dat gebied.

  • De voorzitter van de VRZHZ draagt zorg voor de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte A of een directe dreiging daarvan. De minister geeft leiding aan de bestrijding en kan de voorzitter van de veiligheidsregio het toepassen van maatregelen opdragen.

  • Voordat de voorzitter van de veiligheidsregio een specifieke maatregel (Isolatie, quarantaine, verbod op arbeid, technische hygiëne maatregelen en maatregelen m.b.t. scheep- en luchtvaart) neemt of intrekt m.b.t. infectieziektebestrijding, vraagt deze om advies aan de gemeentelijke gezondheidsdienst. Die zal op basis van landelijke richtlijnen adviseren.

  • De Bestuurlijke netwerkkaart 07 Infectieziekten geeft een uitgebreid overzicht van de bevoegdheden en rollen van o.a. de Minister van VWS, Minister van I&M en de Minister van Economische Zaken (EZ).

Meer informatie

Informatie over Coronavirus COVID-19 is te verkrijgen bij het RIVM .

Maatregelen NL

Een actueel overzicht van de landelijke maatregelen is te vinden op Rijksoverheid.nl.