Kengetallen 2020

In de loop van 2020 hebben we naast de coronacrisis ook nog wat taken van onze reguliere GHOR opdracht kunnen oppakken. Een aantal daarvan wel met inachtneming van de Corona maatregelen.

Kengetal-len 2020

In de loop van 2020 hebben we naast de coronacrisis ook nog wat taken van onze reguliere GHOR opdracht kunnen oppakken. Een aantal daarvan wel met inachtneming van de Corona maatregelen.

Kantoorpersoneel in aantal personen

9

Aantal views website GHOR

13.501 in 2020

8.709 in 2019

Aantal crisisfuncties GGDGHOR crisisorganisatie

11

Aantal crisisfunctionarissen GGDGHOR crisisorganisatie

55

Aantal nieuwe crisisfunctionarissen opgeleid

14

Adviezen vergunningverlening A-evenementen

36

Adviezen vergunningverlening B-evenementen

7

Aantal door GHOR aangeboden trainingen en oefeningen

16

Inzetten door crisisfunctionarissen GHOR

109

GRIP-inzetten door crisisfunctionarissen GHOR

6

Aantal door GHOR geƫvalueerde inzetten

25

Meer lezen?


"Beeld"