Coronavirus VRZHZ

In de regio Wuhan in China dook in december 2019 een nieuw virus op, het SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zo ook in Nederland.

De hele wereld is in de ban van de uitbraak van het nieuwe coronavirus COVID-19. Het virus verspreidde zich in China en daarna over de rest van de wereld. Op 27 februari 2020 werd de eerste besmetting in Nederland gemeld. Sindsdien heeft corona het hele openbare leven overgenomen.

Met deze tijdlijn geven wij u een beeld van de ontwikkelingen van COVID-19 in Nederland en specifiek voor onze regio t/m september 2021. U leest onder andere welke besluiten zijn genomen, wat de maatregelen zijn en wat de belangrijke gebeurtenissen zijn geweest. Deze tijdlijn wordt na september 2021 niet meer bijgewerkt.

01

VOORWOORD WOUTER KOLFF

Een inleidend woord van de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en burgemeester van Dordrecht.

02

CIJFERS EN STATISTIEKEN

Een overzicht van de ontwikkelingen van het coronavirus in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

03

TIJDLIJN JAN 2020 - SEP 2021

Een uitgebreid overzicht van alle gebeurtenissen, besluiten en verslagen vanaf januari 2020 t/m september 2021.