Jaarverslag

VRZHZ 2019

Jaarverslag

Het jaar 2019 was een bijzonder jaar voor de Veilig-heidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Vanwege het uittreden van Leerdam en Zederik en de samen-voeging van enkele gemeenten kromp het algemeen bestuur van 17 naar 10 leden. Dit leidde onder meer tot wisseling van enkele waarnemend burgemeesters tot Kroonbenoemde burgemeesters. Ook de orga-nisatie kreeg te maken met tal van belangrijke opga-ven. In dit verslag geven wij een indruk over het jaar 2019. Naast dit digitale Jaarverslag is ook een be-knopte versie gemaakt. Klik op de button om deze te bekijken of te downloaden.