Retraite VRZHZ

Tijdens de bestuurlijke retraite is afgesproken met de gemeenschappelijke regelingen Dienst Gezondheid & Jeugd en de Omgevingsdienst verder te werken aan de samenwerking. Ook wil het bestuur dat er extra aandacht komt voor de bereikbaarheid van onze regio tijdens het groot onderhoud en reconstructies die dat de komende jaren wordt uitgevoerd aan onze wegen en bruggen. Voor de brandweerzorg heeft het bestuur verzocht een visie te ontwikkelen richting "Brandweer 2025". Deze bouwstenen hiervoor zijn dat het compact, nabij en veerkrachtig moet zijn, gedifferentieerd, maar binnen regionale kaders en in balans tussen werk en mens.

Vakmanschapsdagen

Op 7, 8 en 9 november 2019 is een drietal vakmanschapsdagen georganiseerd voor de brandweer in Zuid-Holland Zuid. De vakman-schapsdagen zijn vóór en dóór iedereen, van manschap tot (hoofd-)officier van dienst en van medewerker risicobeheersing tot admini-stratieve ondersteuning. Door deze dagen organiseren we een moment waar meerdere en verschillende collega’s gelijktijdig met het vak bezig zijn en elkaar ontmoeten. Tijdens deze dagen zijn 13 workshops georganiseerd.