TIJDLIJN

Deze tijdlijn laat per maand zien waar de GGD en de GHOR mee bezig zijn geweest.

JANUARI

Vaccinatie van start

In de eerste maand van het nieuwe jaar kan er gestart worden met vaccineren. De GGD heeft in een rap tempo de Deetoshal in Dordrecht omgetoverd tot een enorme priklocatie. Met meer dan ? prikstraten kan de GGD ruimschoots aan de slag om de bewoners van deze regio te vaccineren.

Onder leiding van de GHOR hebben een aantal zorgpartners de handen ineen geslagen om te kunnen opschalen naar 60 COVID bedden voor patiënten buiten het ziekenhuis.


FEBRUARI

Gladheid en veel sneeuw

De maand februari laat de veranderlijkheid van ons weer zien. Met enorm veel sneeuw en de gladheid vroeg dit heel wat van onze testraten en de twee vaccinatielocaties.

De bassischolen mogen weer open! Dat geeft veel vragen van de scholen, maar ook nieuw beleid voor mensen die met prioriteit getest mogen worden: naast onderwijzend personeel wordt ook personeel van de kinderopvang en de nood-BSO met voorrang getest.


MAART

Pauze AstraZeneca

In maart wordt de eerste pauze met het vaccineren van AstraZeneca afgekondigd.

Ook kijken we steeds meer vooruit: wat als blijkt dat we de kwaliteit van zorg niet kunnen blijven waarborgen? Dan schalen we op naar Crisiszorg, oftewel Fase 3. In deze situatie is het uitgangspunt ‘doing the most for the most’. In dit kader heeft onder andere Cees Vermeer deelgenomen aan een table-top oefening en hebben koepelorganisaties met elkaar afwegingskaders opgesteld.APRIL

Vaccinatietempo

In deze maand neemt het vaccinatieprogramma een grote stap. Veel burgers geboren voor 1952 tot en met 1955 krijgen een uitnodigingsbrief.

Maar ook het gebruik van zelftesten neemt toe. Deze testen zijn eigenljk bedoeld als aanvulling op het bestaande testbeleid.

Daarnaast wordt de projectorganisatie GGDGHOR beloont voor haar werk tijdens de coronacrisis met een 7,9. De tweede evaluatieronde onder de zorginstellingen in onze regio laat zien dat de GGDGHOR Projectorganisatie zichtbaar en betrokken is.

Meer lezen?


"GGD Scholenteam"